Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Ihateeverythingaboutyou
7296 86b2
Reposted fromdusix dusix viapaatison paatison
Ihateeverythingaboutyou
1476 e927
Reposted fromretaliate retaliate viapaatison paatison
5965 964d 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapaatison paatison
Ihateeverythingaboutyou

jeżeli zaczyna Ci na kimś zależeć, to lepiej od razu strzel sobie w łeb. Na pewno będzie mniej bolało .


Reposted fromchockolatehopee chockolatehopee viapaatison paatison
Ihateeverythingaboutyou
7522 9a08
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna viapaatison paatison
Ihateeverythingaboutyou
8365 3683
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viapaatison paatison
Ihateeverythingaboutyou
Kiedy przyznajesz się do czegoś przed kimś, wie o tym jedna osoba. Kiedy musisz przyznać się przed samym sobą, masz wrażenie, że wiedzą o tym wszyscy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viapaatison paatison

July 07 2015

Ihateeverythingaboutyou
6477 70b1
Reposted fromrominaplum rominaplum
Ihateeverythingaboutyou
6862 f915
Reposted frompaatison paatison
Ihateeverythingaboutyou
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaparrtyzant parrtyzant
Ihateeverythingaboutyou
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Ihateeverythingaboutyou
Ihateeverythingaboutyou
wytrzymasz - wyszeptał.- Wytrzymasz wszystko.
— Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
Reposted fromataga ataga viaparrtyzant parrtyzant
Ihateeverythingaboutyou
5467 278f
Reposted fromlittlefool littlefool viaparrtyzant parrtyzant
Ihateeverythingaboutyou
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaparrtyzant parrtyzant
Ihateeverythingaboutyou

Pokonywaliśmy razem góry, a potknęliśmy się o kamień.

Reposted fromnikooos nikooos viaparrtyzant parrtyzant
Ihateeverythingaboutyou
2640 7a08
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Ihateeverythingaboutyou
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaparrtyzant parrtyzant
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaparrtyzant parrtyzant
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl